مراکز درمانی که به ما اعتماد کردند.

MBA Dental مرکز تخصصی آموزش و مشاوره مدیریت ویژه فعالان حوزه بهداشت،
سلامت و درمان، همچنین مرجع ارزیابی مراکز درمانی نیز می باشد.

MBA Dental
خدماتی که MBA Dental
به فعالان حوزه سلامت ارائه می دهد

ارزیابی مراکز درمانی

نظر شرکت کنندگان دوره های MBA Dental

 جناب آقای دکتر قاجار
متخصص
جناب آقای دکتر قیس خالق نژاد
دنداپزشک
جناب آقای دکتر محمود رضا نمدچی
متخصص
11+سال تجربه
16برگزاری دوره آموزش مدیریت حرفه ای
50000نفر ساعت آموزش
چرا MBA Dental؟ 
با ما تماس بگیرید